Amazon.com đã đăng ký 3 dịch vụ tên miền đẹp vào ngày hôm nay liên quan đến blockchain và cryptocurrencies: amazoncryptocurrencies.com, amazoncryptocurrency.com và amazonethereum.com.

tên miền amazone

Đăng ký tên miền có thể gợi ý rằng Amazon là nhận được sẵn sàng để làm một cái gì đó trên Ethereum blockchain hoặc phát hành cryptocurrency riêng của mình. Tuy nhiên, tôi thận trọng rằng Amazon là quá nhiều đồ khi nói đến đăng ký tên miền phòng thủ. Tôi tin rằng một số việc đăng ký được thực hiện tại chiều dài cánh tay của một cơ quan bảo vệ thương hiệu.

Việc đăng ký đến một tuần sau khi chấm điểm Ethereum đồng sáng lập Joseph Lubin gã khổng lồ công nghệ trên readiness blockchain của. Trên Amazon, Lubin cho biết “Amazon, chúng tôi đã không thấy nhiều, vì vậy chúng tôi sẽ xem.”

Amazone đăng ký tên miền liên quan đến tiền ảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *