VeriSign (NASDAQ: VRSN), nhà đăng ký tên miền cho tên miền .com và .net, báo cáo kết quả cho Q3 sau khi chuông vào ngày hôm nay.

tên miền .com .net

Tất cả cơ sở đã đăng ký .com và .net tên miền tăng 1,47 triệu trên khu phố. VeriSign đã dự báo tăng trưởng của 0,8 triệu đến 1,3 triệu đăng ký, do đó, nó tiếp tục xu hướng của nó đến phía trên của nó thời.

Đã có 8,9 triệu mới đăng ký tên miền .com và .net ở khu phố, so với 8.3 triệu cho quý cùng trong quý cuối 2016 và 9.2 triệu.

Doanh thu quý 3 của Verisign là 292 triệu, tăng 1,7 phần trăm từ quý cùng vào năm 2016.

Tên miền .com .net quý 3 tăng thêm 1,47 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *